Fri frakt inom Sverige vid köp över 500 kr  (Ordinarie 98 kr)
  Snabba leveranser (Vi skickar normalt inom 1-3 dagar)
  Trygg betalning via Klarna, Swish eller Paypal

Försäljningsvillkor Storesten Gård 2020-01-01

1.    Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du eller det företag som du företräder gör en beställning ifrån oss. Villkoren gäller för såväl privatpersoner som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som privatperson eller när du representerar ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss. 

2.    Avtal och beställning

För att kunna göra ett köp måste du acceptera våra villkor. Du som har beställt via telefon, eller e-post kommer att få våra villkor skickade till dig tillsammans med orderbekräftelsen. Om du inte snarast invänder mot villkoren anses du ha accepterat våra villkor. Genom att acceptera våra villkor förbinder du dig att följa dem för egen räkning.

Om du företräder ett företag accepterar du våra villkor även för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa villkor samt de köp du gör för detta företags räkning. Vid beställning ingås då ett avtal mellan kunden (d.v.s. dig eller det företag du representerar) och Storesten Gård. 

3.    Produktinformation m.m.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på vår webbplats, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Vi ger oss rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på vår webbplats när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som kunden har beställt kommer vi att meddela kunden detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen.

Bilder över produkter på vår webbplats, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter du erhåller eller produktens exakta utseende, färg, funktioner eller ursprung. Vi ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

Informationen på vår webbplats är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från oss. 

4.    Priser, avgifter och betalning

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på vår webbplats, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Samtliga priser anges i svenska kronor och kan visas antingen exklusive eller inklusive moms beroende på vad du som kund väljer. Priserna inkluderar inte eventuella fraktavgifter, som anges separat vid beställningstillfället. Det tillkommer inga fakturerings- eller expeditionsavgifter på ditt köp.

Du kan betala ditt köp med Klarna, Swish eller Paypal. Företag kan efter överenskommelse och sedvanlig kreditprövning erhålla faktura med kredittid.

Om kund som är ett företag har särskilda krav på att viss information ska anges på fakturan för att genomföra betalning, exempelvis referens i form av beställarens namn eller kostnadsställe, ansvarar kunden för att lämna sådan information till oss vid beställning. Kunden kan inte neka betalning av faktura från oss med hänvisning till att fakturan saknar viss information om inte kunden lämnat denna information till oss. 

5.    Kampanjer och erbjudanden

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, till exempel rörande betalning eller förlängt öppet köp. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. 

6.    Leverans och transport

Varor som finns i lager skickas normalt senast 7 dagar efter beställning. Leveranstiden kan variera beroende på vilket leveranssätt du har valt. Under högsäsong kan det ta längre tid. Om du har beställt en vara som är tillfälligt slut eller är en beställningsvara är leveranstiden längre.

Om det uppstår några problem som fördröjer leveransen får du meddelande om detta. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar utöver utlovad leveranstid och förseningen inte beror på dig, har du rätt att häva köpet.

Du skall, beroende på vald betalnings- och leveranslösning, lösa ut, hämta eller ta emot sitt paket enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av oss eller fraktbolaget. Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan.

För ej uthämtade eller ej mottagna paket debiteras kunden en avgift motsvarande fraktkostnaderna och våra utlagda kostnader, dock lägst 350 kr inklusive moms. 

7.    Ångerrätt

Vid köp på distans av dig som är privatperson gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. I relation till företagskunder föreligger dock vissa särskilda villkor för att få utöva ångerrätt enligt denna punkt och måste överenskommas separat vid ingående av avtal mellan företaget och oss.

Ångerrätt innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte ha använt produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Om du har använt produkten utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering.

Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter: 

(a) en produkt vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som vi inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen; 

(b) en produkt som tillverkats enligt kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel; eller 

(c)  en produkt sin till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra. 

I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. 

En kund som är ett företag har utöver vad som anges ovan inte rätt att ångra köp av en produkt som vi beställt hem på kunds begäran och som är utanför vårt ordinarie sortiment. 

Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till oss. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta vår kundtjänst via vår webbplats, www.storesten.com. Du skall ange ditt namn, din adress och annan relevant information, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera produkter, vilka produkter du önskar ångra köp av. 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut. 

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten.

Vi kräver att kund som är ett företag skickar produkten väl emballerad och i originalkartong. För kund som är privatperson är detta dock endast en rekommendation. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Returer skall göras till oss enligt de anvisningar som anges nedan. 

När du som kund utövar din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka det belopp som du betalat för den ångrade produkten. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har använt produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. 

8.    Öppet köp och bytesrätt

Utöver ångerrätten enligt punkt 7 ovan erbjuder vi alltid öppet köp och/eller bytesrätt vid köp av varor på vår webbplats enligt följande: Fri returrätt upp till 30 dagar (utan avdrag). För att en retur ska accepteras ska varan vara oanvänd. Vidare ska returen vara föranmäld till vår kundtjänst. Vid utövande av ångerrätt gäller dock reglerna enligt punkt 7 ovan. Om returen beror på att vi har levererat fel vara står vi för returfraktkostnaden. Om returen beror på dig, oavsett orsak, har vi rätt att göra ett returavdrag för våra frakt- och hanteringskostnader. Om du returnerar en vara och returen inte utgör utövande av ångerrätt enligt punkt 7 ovan skall du som är privatperson och en kund som är ett företag returnera varan med PostNord. 

9.    Reklamation

Kund som önskar rapportera fel i beställd vara skall så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta oss. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. 

Vi står för returfrakten för av oss godkända reklamationer. 

När vi fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag ersätter vi varan eller avhjälper felet. Vi strävar efter att avhjälpa fel eller skicka ut ny vara inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning. 

10.  Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter från leveransdatum. 

Garantianspråk gäller inte:

  • om produkten monteras felaktigt.
  • om ingrepp gjorts på felaktig produkt utan vårt medgivande.

Vi accepterar inte kostnader:

  • för montering/demontering av felaktig produkt.
  • för reparation på annan verkstad.
  • eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga produkten.
  • för produktionsbortfall eller maskinstillestånd 

11.  Kunduppgifter och kundkonto

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du i vår integritetspolicy nedan.

Du som är registrerad kund hos oss åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till oss om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. 

12.  Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på vår webbplats. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på vår webbplats), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat kunden om ändringarna. 

13.  Tillämplig lag och tvist

Vid eventuell tvist med kunder som är privatpersoner följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är privatperson kan även klaga via EU:s online plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, med undantag för vad som anges under stycket ovan, avgöras av allmän domstol.

 

INTEGRITETSPOLICY

 Storesten Gård värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy gäller för alla kunduppgifter som samlas in via vår webbplats, telefon eller e-post. Policyn gäller även för dig som har registrerat ett användarkonto hos oss.

Storesten Gård, också ägare av Kaninhoppet.se, med org.nr 610719–4810 på adress Ljurhallavägen 20, 441 95 Alingsås, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss såsom ditt namn, e‐postadress, leveransadress, hemadress och telefonnummer. Dessa uppgifter behandlas i syfte att administrera ditt köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med våra samarbetspartners, såsom kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, transportföretag för transport av din beställning till den valda leveransadressen. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp på vår webbplats eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Dina personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i samband med ditt köp såsom leverans och hantering av returer. Våra nyhetsbrev skickar vi ut till dig under ett år från din senaste beställning och vi kommer därför att spara dina kontaktuppgifter under denna tid. Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev kommer vi att spara dina kontaktuppgifter tills du ber oss sluta skicka nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag. För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi dock samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss.

Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per e-post.

Alingsås, 1 januari 2020

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen